kırsal yönetim

Birincil Tarımsal Kalkınma Hedefleri

Bu makale, temel tarımsal kalkınma hedeflerine ışık tutmaktadır. Hedefler şunlardır: 1. Ulusal ve Evde Gıda Güvenliğinin Sağlanması 2. Kırsal Geçim Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Evde Gıda Güvenliğinin Sağlanması 3. Doğal Kaynak Yönetiminin Güçlendirilmesi. Hedef # 1. Ulusal ve Ev Gıda Güvenliğinin Sağlanması: Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında çoğu

İnsan Sermayesi Gelişimi

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Çiftçilerin Becerilerinin ve Bilgilerinin Genişletilmesi (İnsan Sermayesi Gelişimi) 2. Yüksek Değerli Mahsul, Hayvancılık, Balıkçılık ve Diğer Ürünlerin Üretimi ve Hasat Sonrası Kullanımı 3. Doğal Kaynak Yönetimi Becerileri ve Bilgi 4. Aile Beslenmesi, Sağlı