sendikalar

1926 Sendika Yasası: Zayıflığın Avantajları ve Nedenleri

Sendikalar Kanunu 1926: Avantajlar ve Zayıflık Nedenleri! Hindistan'da Sendikalar Kanunu, 1 Haziran 1927'de yürürlüğe giren 1926 yılında kabul edildi. Bu Kanun, bu Kanun kapsamında kayıtlı sendikaların korunması hedefi ile kabul edildi. Bir sendika tescilden sonra aşağıdaki avantajlardan yararlanmaktadır: (i) Tescilden sonra sendika bir kurum haline gelir (ii) Sürekli olarak art arda ve ortak mühür alır (iii) Hem taşınabilir hem de taşınmaz mal edinebilir ve elinde tutabilir (iv) Bir sözleşmeye girebilir (v) Tescilli adına dava açabilir ve dava edilebilir Kayıt Şirketi aşağıdaki durumla

Sendikalar: Sendikaların Sağlıklı Büyümesi İçin 10 Öneri

Sendikaların Sağlıklı Büyümesi İçin Öneriler! Bizim gibi gelişmekte olan bir ülkede, güçlü ve istikrarlı sendikalar hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarınadır. Sağlıklı bir sendika, işçilerin toplu pazarlık güçlerini artırmalarına ve sendikaların çeşitli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. İşveren ile çalışan arasında iyi iliş

Sendikanın İşçilere Yararları

İşçiler sendikaya üye olduklarından ve sendikadan sağladıkları bir takım avantajlar nedeniyle birleşiyorlar. Bunlar aşağıda açıklanmıştır: 1. Bir işçi yalnızken çok güçsüz hissediyor. Sendika, diğer varlıklarının da desteğiyle hedeflerine ulaşmak için ona bir fırsat sağlar. 2. Sendika, işçilerin ekonomik ç

Sendika: Anlamı ve Tanımı

Sendika: Anlamı ve Tanımı! Sendikalar işçilerin birliğidir ve işçileri işverenlerin sömürülmesine karşı koruma ve aynı zamanda işçi koşullarını iyileştirme niyetiyle oluşturulmuştur. İngiltere ve diğer ülkelerdeki sanayi devrimi ve fabrika üretim sisteminin ortaya çıkışı sendikaların ortaya çıkmasından büyük ölçüde sorumludur. Modern endüstriyel kuruluşlar, çalışanl

Sendikaların Dünyadaki Rolü ve Önemi

Sendikaların Dünyadaki Rolü ve Önemi! Sendikaların rolü ve önemi dünyaya göre değişmektedir. Aslında, Maldivler ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerde sendikalar yasa dışıdır. Pakistan'daki sanayi işçileri sendika kurma hakkına sahiptir, ancak bazı yasalar eylemlerini ve dolayısıyla etkinliklerini kısıtlamaktadır. Örneğin hükümet, “toplum i

Sendikalar: Sendikaların Anlamı, Çeşitleri ve Rolleri

Sendikalar: Sendikaların Anlamı, Çeşitleri ve Rolleri! Anlamı: Sendikalar, çıkarlarını temsil etmek, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan işçi birlikleridir. Türleri: Dört ana sendika türü vardır. Bunlar: ben. El sanatları sendikaları: Bunlar, tesisatçılar ve dokumacılar gibi belirli becerilere sahip çalışanları temsil eder. Bu işçiler birkaç sektörde istih

Sendika İşlevleri: Sendikalar Tarafından Gerçekleştirilen İlk 6 Ana İşlev

Sendikanın en önemli işlevlerinden bazıları şunlardır: i. İşçiler arasında İşbirliği ve İyi Oluşun Artırılması ii. İşçiler için Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması iii. İşçiler ile İşverenler Arasında İrtibat Kurmak iv. Çalışanların İlerlemesi İçin Çalışan Sendikalar v. Çalışanların Çıkarlarının Korunması vi. İş

Daha Etkili Sendikalar Yapmanın 10 Gerekliliği

Sendikaları daha etkin hale getirmek için gereken on şart aşağıdaki gibidir: i. Zorunlu Üyelik ii. Güçlü Ekonomik Taban iii. Dış Baskılardan Özgürlük iv. Birlik Ruhu v. Yetenekli Liderlik vi. Pratik Görünüm vii. Demokratik Görünüm viii. Yapıcı Outlook ix. Politikadan Özgürlük x. Refahın Amaçları. ben. Zo

Sendikalar: Sendikaların Geliştirilmesi İçin En İyi 11 Öneri

Sendikaların çalışmalarındaki iyileşme için on bir öneri aşağıdaki gibidir: i. Çalışanlara Eğitim Vermek ii. Liderlerin Doğru Seçimi iii. Karşılıklı İşbirliği iv. İç İşbirliği v. Daimi İkametgahın Sağlanması vi. İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmesi vii. Ücretli Görevlilerin Ataması viii. Uzmanların Atanması ix. Sanayici ve Hü

Sendikaların Tanınması İhtiyaçları ve Hakları

Sendikanın tanınması ile uğraşmadan önce, önce Sendikanın tanınması gereğini takdir edelim. Sendikanın Tanınması Gerekliliği: Uygulamada, yönetim tanınmış sendikaya yalnızca müzakereler ve toplu pazarlık için izin verir. Dolayısıyla, sendikanın tanınması, toplu pazarlığın bel kemiği işlevi görüyor. Bir sendikanın tanınması gerekip

Sendikaların Tescili İşlemleri

Sendikaların tescili ile ilgili dört prosedür şunlardır: 1. Tescil Ettiren Atamak 2. Tescil Şekli 3. Tescil Ettiren Hak ve Görevleri 4. Tescilli Sendikanın Yasal Durumu. 1. Kayıt Görevlisi Atama: Sendikalar Yasası'nın 3. Bölümü, 1926, Sendikalara kayıt olmak üzere bir kişiyi ataması için uygun Hükümete yetki verir. Uygun Hükümet, Durum

5 Sendika Teorilerinin Sınıflandırılması

Beş tür sendika teorisi şöyledir: 1. Devrimci Teori 2. Evrimsel Teori 3. Endüstriyel Hukuk Teorisi 4. İsyan Teorisi 5. Gandhian Yaklaşımı. Bir ülke çapında sendikaların incelenmesi, burada yaygın olan sosyal, ekonomik ve politik koşullara bağlı olarak sendikaların evrimini ve gelişimini etkileyen farklı ideolojileri ortaya koymaktadır. Sendikaların amaçla

İşçiler Neden Bir Sendikaya Katılıyor? (Nedenleri)

İnsanlar rasyonel yaratıktır. Genellikle hayatlarının farklı alanlarında rasyonel davranırlar. Benzer şekilde, işçiler bir sendikaya katılmanın faydalı olup olmayacağına dair mantıklı bir yaklaşımla sendikaya katılırlar. Bu konuda basit bir maliyet-fayda analizi yapılarak karar verilebilir. Maliyetler, yani kar

Sendika: Anlam, Rol ve Avantajları

Sendikalar hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: - 1. Sendikanın Anlamı 2. Sendikaların Rolü 3. Eğilimler 4. Avantajlar 5. Dezavantajlar. Sendika Anlamı: Bir sendika, toplu pazarlık yaparak, ortak çıkarlarla toplu çıkarlarını teşvik etmek ve korumak isteyen, toplu hareket eden bir işçi örgütüdür. Üyelerinin sosyal ve

Sendika: Anlamı, Amaçları ve Yararları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Sendikanın Anlamı ve Tanımı 2. Sendikanın Amaçları 3. İşlevler 4. Yararları. Sendikanın Anlamı ve Tanımı: Sendika, işçilerin koşullarını iyileştirme hedefi ile oluşturulan işçilerin birliğidir. İşçilerin çıkarlarını korumak için oluşturulmuştur. İşçiler örgütsüz olduklarında paza