perakende

Perakendecilikte Etik Kavramı Üzerine Notlar - Açıkladı!

Bu makale perakendecilikte etik kavramı hakkında bilgi sağlar: Etik, doğru veya iyi ve yanlış veya kötü eylemlerle ilgili olarak insan davranışına ilişkin değerlerle ilgilenen bir felsefe dalıdır. Burada etik, perakendecilerin ahlaki ilkeleri ve değerleri ile ilgilidir. Resim Nezaket: eurofresh-distribution.com/upload/actu

Ürün, Fiyat ve Lokasyon Bazında Perakende Mağaza Formatlarının Sınıflandırılması

Perakende mağaza formatlarının ürün, fiyat ve konum bazında sınıflandırılması hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Perakendecilik, nihai müşteriye ürün ve hizmet satışı ile ilgili faaliyetler kümesidir. Şirketler, ürünlerine yönelik müşterilerin tutumlarını bilmek için pazar araştırması yapar, ancak müşterilerin gerçek niyetleri yalnızca perakende mağazalarda satın alma sürecinde gösterilir. Bir şirket, perakende mağazasında alışv

Perakendecilik Teorileri: Farklı perakende biçimlerinin nasıl ortaya çıktığını ve olgunlaşmasını açıklama

Perakendecilik Teorileri: Ne kadar farklı perakende formatları ortaya çıkıyor, Olgunlaşıyor ve sonra başka bir Formatla Değiştiriliyor? Farklı zamanlarda, farklı perakende formatları popüler olmuştur. Güçlü perakende formatları marjinal hale geldi ve yeni perakende formatları perakende dünyasına hâkim olmak için sık sık ortaya çıktı. Resim Nezaket: loreal-dam-f

Perakendecilik: Perakende Formatlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Notlar

Perakende Formatlarının Sınıflandırılması ile ilgili önemli notları almak için bu makaleyi okuyun! Perakendecilik, nihai müşteriye ürün ve hizmet satışı ile ilgili faaliyetler kümesidir. Şirketler, ürünlerine yönelik müşterilerin tutumlarını bilmek için pazar araştırması yapar, ancak müşterilerin gerçek niyetleri yalnızca perakende mağazalarda satın alma sürecinde gösterilir. Bir şirket, perakende mağazasında al

Perakende Satış Mağazaları: Hedef Pazara Göre Açabileceğiniz 6 Bölge Satış Mağazası

Hedef pazarın gerekliliklerine bağlı olarak, her biri ürün çeşitliliği, hizmet düzeyi ve fiyat düzeyi bakımından birbirinden farklı birkaç perakende mağaza türü vardır! 1. Mağazalar: Bir mağazada, her biri farklı bir ürün grubuna sahip birçok bölüm veya bölüm vardır. Mağaza, giyim, kozmetik, ev eşyaları, vb. Dahil olmak üzere çok çeşitli

Perakendecilerin Talep ve Arzı dengelemek için bakması gereken 4 kritik alan

Perakendecilerin dengeleme talebini ve arzını araması gereken kritik alanlardan bazıları şunlardır: Doğru ürünün doğru müşteriye doğru zamanda sunulmasını sağlamak için, perakendecinin talep-tedarik ilişkisini etkin bir şekilde yönetmesi gerekir. Bu, doğru ve güncellenmiş ölçüm sistemlerinin yanı sıra verimli tedarik zinciri yönetimi gerektirir. Resim Nezaket: bdonline.co.uk

Perakendeciler: Perakendeciler Tarafından Sağlanan İşlevler ve Hizmetler

Perakendeciler: Perakendeciler Tarafından Sağlanan İşlevler ve Hizmetler! Perakendeciler tarafından gerçekleştirilen fonksiyonlar: (1) Satın Alma ve Montaj: Bir perakendeci, farklı toptancılardan tüketicilere satış yapmak için satın aldığı farklı ürün çeşitleriyle ilgilenir. Mal tedarikinin en iyi ve ekonomik kaynağını bulmaya çalışır. (2) Depolama veya Depolama:

Perakendeci Tüccarlar: Seyyar ve Sabit Perakendeciler Tüccarlar (diyagramlı)

Perakendeci Tüccarlar: Seyyar ve Sabit Perakendeciler Tüccarlar Perakendeci Yatırımcılar iki kategoriye ayrılabilir; Seyyar perakendeciler ve Sabit perakendeciler. Sabit perakendeciler ayrıca (a) Küçük ölçekli ve (b) Büyük ölçekli sabit mağaza perakendecilere ayrılmıştır. Perakendecilerin sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 1. Seyyar Perakendeciler: Bu pe

AVM Bileşenleri: Gıda Mahkemeleri, Büyük Mağazalar ve Tek Başına Stand

AVM Bileşenleri: Gıda Mahkemeleri, Büyük Mağazalar ve Yalnız Mağaza! AVM'leri ziyaret etmek ve AVM'nin içinde ve çevresinde dolaşmak, modern gündelik yaşamın ortaya çıkan özelliklerinden biridir. Alışveriş merkezlerinde dolaşmak en iyi stres gidericilerden biridir. Alışveriş merkezlerinde mevcut olan tesisler olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelere dönüştürebilir ve insanları romantik olanlara sıkıcı hale getirebilir. Stres altındayken, alışveriş merkez

Bir Alışveriş Merkezinin En Önemli 6 Bahis Şirketi

1. Hükümet / Yerel yasal organlar: Bir hükümetin veya müttefik kurumunun bir alışveriş merkezinin gelişmesinde ve büyümesinde nasıl bir paydaş olabileceği oldukça şaşırtıcı görünüyor, ancak bu doğru. Alışveriş merkezini inşa etmek için izin vermiş olan devlet veya belediye şirketi olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Her ne kadar hükümet doğrudan bir

Perakende Satış Noktaları: 3 Büyük Gelişen Perakende Satış Noktası

Gelirlerdeki büyüme ile birlikte, son on yılda orta sınıfın büyüklüğü ve Hint ekonomisinin tüm ihtimallere karşı artan pozisyonu, perakende devriminin müşteriyi gerçek anlamda bir 'kral' veya 'kraliçe' haline getirmesine neden oldu. Büyüklük ve gelir bakımından hızla artan orta sınıf nedeniyle, Hindistan doğrudan yabancı yatırımlar için favori bir hedef haline getirmiştir. Tüm dünya standartlarında mark

Siber Perakendeciliğin Popülerliğinin Nedenleri (İstatistiklerle)

İnternet perakendeciliğinin dünya genelinde popüler hale geldiğine şüphe yok, ancak siber perakendeciliğin alım derecesi sadece metro şehirlerde ve kentsel alanlarda artıyor. Siber perakendecilik, internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarlar aracılığıyla yapılır ancak diğer alternatifler arasında kablolu / dijital TV, internet erişimi olan cep telefonları, internet çubukları da popüler hale gelir. Yetişkin internet kullanıc

Perakende İletişim Programı (5 Süreç)

Adımlar şunları içerir: 1. Perakende İletişim Programının Planlanması: Perakende iletişim programı geliştirmenin ilk adımı budur. Her perakendeci, sadece kar elde etmekle ilgili bir mesele değil, aynı zamanda uzun bir süre hayatta kalabilmeyi de biliyor. Bu nedenle, başlangıçta büyük bir trafik akışını hedefleyen iletişim hedefine karar verir, böylece mağazanın maksimum markalaşmasını sağlamalıdır ve orada bir perakendeci, tüketicilerin talep kategorisindeki bilgisini karşılamaya çalışır. İletişim hedefleri hem uzun hem de kısa v

Perakendeciler ve Dağıtım Kanalının Diğer Üyeleri (Diyagramlı)

Perakendecilik, mal ve hizmetlerin mülkiyetinin üreticiden nihai tüketiciye taşınması ve taşınması ile ilgili tüm çaba ve insanlardan oluşan bir dağıtım kanalının son aşamasıdır. Perakendeci, hem üretici hem de müşteri ile etkileşime giren bir kişidir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi üretici, toptancı ve son tüketici arasındaki bağlantıdır. Bu nedenle, perakendeci ve dağıtım k

İlişki Perakendeciliği: İlişki Perakendeciliğinin İlk 4 Temel Konusu

Bunlar aşağıda açıklanmıştır: (1) Müşteri tabanı (hedef pazar): Müşterilerin alışkanlıkları, beğenme, hoşlanmama zaman geçtikçe sıkça değişme eğiliminde olduğundan, perakendeciler müşteri taban / hedef pazarlarını, değişen trend eğilimleri, sadık müşterilerin mağazaya karşı tutumları açısından düzenli olarak analiz etmelidir. Hindistan'da genç nüfus daha fazla, etk

Alışveriş Merkezleri ve Çeşitleri (İstatistikli)

1. Bölgesel Alışveriş Merkezi: Bölgesel bir alışveriş merkezi, genel malları (büyük bir bölümü giyimdir) ve derinlik ve genişlikte hizmetler sunan bir alışveriş merkezidir. Tipik bir bölgesel alışveriş merkezi genellikle ortak bir geçitle bağlı mağazaların içe yönelimi ile çevrelenmiştir ve park yeri dış çevreyi çevreler. Uluslararası Alışveriş Merkezleri

Perakendeciler için Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Geliştirmek

Bir perakendeci tarafından zaman zaman harcanan herhangi bir iş çabası, rekabet avantajı için bir neden olabilir, ancak bazı avantajlar uzun bir süre boyunca sürdürülebilirken, diğerleri deneme niteliğindedir. Sürdürülebilir avantajlar genellikle kırılması zor olan somunlardır. Bir satıcı, rakiplerini piyasadan uzak tutmak için tüm enerjisini kullanır. Aynı kalitede mal ve hi

Perakende Promosyon Stratejisi: İtme, Çekme ve Karma Strateji

Perakende Promosyon Stratejisi: İtme, Çekme ve Karma Strateji 1. İtme Stratejisi: Bir perakende satış stratejisi, ticari aracıları kanal üyelerini, bazı satış promosyon programları ve kişisel satış çabaları yoluyla, güçlü dağıtım kanalları aracılığıyla alt çizgi ürününü nihai müşteriye “itmeye” ikna eden teklifler içermektedir. Push stratejisi altında, perakende şir

Perakende Satış Geliştirme Programı (En İyi 5 Amaç)

Herhangi bir satış programının temel amacı, mağazanın satışlarını arttırmaktır. Ancak bugün satış promosyonunun çeşitli boyutları var. Bunlar aşağıda açıklanmıştır: 1. Ürün hakkında farkındalık yaratmak: Satış promosyonu tekniklerinin çoğunun, müşterileri ilk kez ürünlere maruz bırakmada oldukça etkili olduğu ve yeni ürün tanıtımının ilk aşamalarında anahtar tanıtım bileşenleri olarak hizmet edebileceği bulunmuştur. Ek olarak, ürün farkındalığı yaratma çabasının bir par

Hizmet Kalitesinin Müşteri Değerlendirmesi

Bugün, Hintli orta sınıfın gelirinin artması ve hızla artan yaşam standardı nedeniyle Hintli tüketicileri seçici ve kırılabilir hale getirmiştir. Perakende satış hizmetini değerlendirir ve beklentilerini algılanan hizmetle karşılaştırır. Algılanan hizmetler beklentilerinin altına düşerse memnuniyetsizleşir. Bu, o mağazanın boykot ed

Hizmet Kalitesini Arttırmak için Boşluklar Modeli (4 Modeller)

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilenen Gaps modeli ilk kez Valerie Zenthaml ve Teksas A & M Üniversitesi'ndeki Perakendecilik Çalışmaları Merkezi tarafından tanıtıldı. Bu model temel olarak perakendeciye, müşterilerin beklentileri ile algılanan servis (perakendeci tarafından sunulan servis) arasındaki boşluğu en aza indirgemek veya mümkünse bu açığı kapatmak için bir yol haritası sunmaktadır. Model, bir perakendecini

İletişim Yöntemleri: Kişisel ve Kişisel

(A) Ücretli Kişisel Olmayan İletişim: Aşağıdaki yöntemler ücretli kişisel iletişim kapsamındadır: (I) Satış Teşviki: Perakende satış promosyonu, bir işletme tarafından mağazanın satış, uygulama veya bir ürün veya hizmetin denemesinde bir artışı teşvik etmek için üstlenilen bir programdır. Bu süreçte, bir mağaza müşteriy

Perakende Promosyon Karması ve Bileşenleri

(a) Satış Teşviki: Satış promosyon programları, hem tüketici hem de iş piyasalarında çok çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılır, ancak FMCG ürünleri için frekans ve harcama seviyeleri çok daha yüksektir. Satış promosyonu, hedef pazardaki müşterileri yanıtlamaya veya satın alma işlemi yapmaya ikna etmek için özel kısa vadeli teknikleri kullanan promosyon yöntemlerini açıklar. Bir ödül olarak, perakendeciler

Perakendecilikte Üstün Müşteri Hizmeti (10 Altın Kural)

Perakendecilikte bu seçkin müşteri hizmetinin altın kurallarına uyun: 1. Müşterinin önemini bilmek: Perakendenin müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine hizmet eden bir işletme olduğunu unutmayın. Bu nedenle müşterilerinizi anlamalısınız. Düzenli müşteriler durumunda, beğenilerini, beğenilerini ve beğenmediklerini bilmelisiniz. Onları dikkatlice dinle

Mağaza Çalışanlarını Yönetmek (Komple Rehber)

Mağaza çalışanlarını yönetmek için rehberle yarışın! İnsan Kaynaklarını Yönetmek: İnsan kaynakları yönetimi, işe alım, seçme, eğitim, ücretlendirme ve denetim gibi birbiriyle ilişkili insan faaliyetlerinden oluşan perakendeciliğin önemli bir parçasıdır. Bu alıştırmanın amacı çalışanları işe almak, eğitmek ve elde tutmaktır. İnsan kaynakları planlama sürecini uygul

Bir Perakende Firmasını Düzenleme Süreci (Adımlar, Diyagram ve İstatistikler)

Bir perakende firmasını organize etme süreci temel olarak aşağıdaki beş adımı içerir: Politika konusu olarak, perakende organizasyonu müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmediği sürece bir satıcı hayatta kalamaz. Perakendecilikte, bir perakendeci, yalnızca müşterilerin ihtiyaçları karşılanırsa rakiplerle rekabet edebilir. Kimse size kredi vermeyec

İKY Fonksiyonları: İKY'nin 7 Başlıca Fonksiyonu (Diyagramlı)

İnsan merkezli endüstride İKY, kurumun 'insan' boyutları ile ilgilenmektedir. Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için İKY bazı işlevleri yerine getirmek zorundadır. Genel olarak, örgütsel hedeflere ulaşmak için perakendecilerin hedefler ve işlevler arasında uygun bir korelasyon kurmaları gerektiği söylenir. Genellikle belirli

Müşteri: Anlamı, Türleri ve İrtibat Noktaları

Müşteri, bir mağazadan mal veya hizmet için ödeme yapan kişidir. Mağazanıza gelen herkes 'ziyaretçi'. Bir şey aldıklarında ve aldıkları şeylerin parasını ödediklerinde 'müşteri' olurlar. Şimdi, bu şeyleri kendi tüketimi için satın aldılar ya da başkası için net değil. Öte yandan, bu şeyleri gerçe

İKY Hedefleri: Perakendecilikte İKY'nin İlk 4 Amacı

Bir perakende kuruluşundaki İKY hedefleri performansın değerlendirildiği standartlar olarak hizmet eder. Hedefler çalışanlar tarafından iyi tanımlanır ve kabul edilirse, bunlar insan çabaları arasında uyumu teşvik eder ve gönüllü işbirliğini teşvik eder. Perakende sektörüne yeni ve yeni şirketlerin girme hızı, bir perakende kuruluş, hedef pazarın, yönetim idaresinin ve çalışanların bu hızlı değişen gereksinimlerini karşılamak için görevleri, politikaları ve kaynakları yapılandırmak ve atamak zorunda kalabilir. Yüksek yıpratma oranı ve vasıflı çalışanlar

Depo Türleri: 5 Depo Türleri - Açıklamalı!

1. Özel Depolar: Bunlar, kanal tedarikçileri (üreticiler / tüccarlar) ve satıcıları tarafından sahip olunan ve yönetilir ve yalnızca kendi dağıtım faaliyetleri için kullanılır. Örnekler: (a) Çiftçiler / üreticiler tarafından tarlalarının / çalışma yerlerinin yakınında inşa edilen depolar. (b) Satış merkezlerine yakı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikler (Diyagramlı)

(1) Vender Yönetilen Envanter (VMI): Satıcı Yönetilen Envanter, satıcının (üretici veya tedarikçi) perakendecinin envanterini yönettiği süreçtir. Satıcı elektronik mesajları alır, genellikle perakendeciden EDI (Elektronik veri değişimi) aracılığıyla. Bu mesajlar satıcıya 'perakendecinin ne sattığını' ve 'şu anda envanterinde ne olduğunu' gibi çeşitli bilgileri verir. Satıcı bu bilgiyi inceler ve ne

Perakendeci neden doğrudan üreticilerden satın almıyor?

Toptancılar, üreticiler ve perakendeciler arasındaki bağlantıdır. Perakendeciler doğrudan üreticiden satın alırsa, toptancılar tarafından kazanılan komisyon / kardan tasarruf edebilirler. Öyleyse soru, toptancının bir zorunluluk veya zorunluluk olduğu şeklinde ortaya çıkıyor. Herhangi bir dağıtım kanalında toptancıların özünü savunan, belirtilen birkaç neden: (i) Sınırlı altyapı: Bu, üreticilerin çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) ait olduğu bir gerçektir. Kuşkusuz, uzmanlar ve üretim konusunda uzmanl

SCM neden gereklidir? (5 İhtiyaç)

Küçülen karların bir sonucu olarak, teslimat taahhütlerini azaltmak, ürün yaşam döngüsünü azaltmak, kitle dış kaynak kullanımı, kişiselleştirmeyi arttırmak ve en önemlisi de LPG nedeniyle (Liberalleşme, Özelleştirme ve Küreselleşme), SCM'ye duyulan ihtiyaç her tür perakende kuruluşu tarafından hissedilmektedir. Bugün müşteri, 'kral

5 Büyük Tedarik Zinciri Sürücüsü (Diyagramlı)

Perakendecilik sektöründe genellikle beş zincir sürücüsü pratiktedir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1. Tedarik: Bu sorun aşağıdaki perakende yönleriyle ilgilidir: (i) Ne satın alınır? (ii) Ne zaman satın alınır? (iii) Nasıl alınır? (iv) Nereden alınır? Ve (v) Kimlerden satın alınır? 2. Mal Yönetimi: Sorunlar

Merkezileştirilmiş Bir Perakendecinin Bölümleri ve Rolleri

Hintli perakendeciler hakkında konuşursak, merkezi perakende şirketlerinin çoğunun ekip lideri olan bölümleri var: (i) Envanter / ürün yönetimi (ii) Pazarlama departmanı (iii) Lojistik - depolamak üzere ve tedarikçilerinden teslimat (sevkiyat) ile ilgili bir çalışma. (iv) Kişisel departman - çalışanların işe alımı, işe alınması, eğitimi ve gelişimi ile ilgili bir departman. (v) Finans departmanı (vi)

Dağıtım Kanalı: Fonksiyonlar ve Seviyeler (Diyagramlı)

Dağıtım kanalı, ürünü üreticiden son kullanıcıya satıcı ve diğer gerekli aracılar aracılığıyla aktarmak için kullanılan bir araçtır. Kanaldaki bir aracıya ajan / aracı denir. Kanallar normalde aracı olmayan iki seviyeli kanallardan üç aracılı beş seviyeli kanala kadar değişir. Örneğin, el çantaları hazırlay

Depo Fonksiyonları: Depolar Tarafından Yapılan İlk 11 Fonksiyon

Depolar genellikle aşağıdaki işlevleri yerine getirir: (i) Tedarik: Satın alma, depolamada ilk adımdır. Bu adımda, mallar alınır, boşaltılır ve makbuz öncesi denetim noktasına ve muhasebe amacıyla taşınır. (ii) Sıralama: Sıralama, daha iyi depolanması ve kolay tanımlanması için öğelerin toplu olarak alındığı bir adımdır. Ağır ve büyük ebattaki maddeler

Tedarik Zincirini Etkili Bir Şekilde Yönetmek İçin Temel

Perakende iş kolunda çalışan SCM profesyonelleri / uzmanları, günlük mağaza operasyonlarında çeşitli kararlar almak zorundadır. Kuşkusuz onların kararları herhangi bir perakende mağaza yapabilir veya mar olabilir. Büyük perakende satış organizasyonlarında, özel görevlere atanan ve genel kaynak alım operasyonlarını yönlendiren sorumlu bir müdür ya da başkan yardımcısı tarafından yönetilen birkaç çalışandan oluşan bir tedarik zinciri departmanı vardır. Tedarik zinciri yönetimi profesyonelleri

Perakende Zararının Önlenmesi: Amaçlar, Sorumluluklar ve Temeller

Perakende Satış Kaybını Önleme: Amaçlar, Sorumluluklar ve Esaslar! Perakende zararlarının önlenmesi, mağazanın, perakende mağazalarındaki ticari mal kayıplarını artırmanın ana nedeni olan her türlü perakende hırsızlığı kontrol etme girişimidir. Bu, kayıp önleme yöneticilerinin / profesyonellerinin mağaza hırsızlığı, çalışan hırsızlığı, satıcı hırsızlığı, kredi kartı hırsızlığı, dolandırıcılık ve muhasebe hataları nedeniyle ticari mal kayıplarını azaltmak amacıyla mağaza içi güvenlik programlarını yönettiği bir tür özel soruşturmadır. Perakende zararı önleme veya RLP, zararı azaltma yöneticileri

Perakende Hırsızlıklar: 3 Önemli Perakende Hırsızlığı (Diyagramlı)

Hırsızlık ve çalışan hırsızlığı, yenidoğan Hindistan perakende endüstrisindeki aşırı maliyetlerin iki yaygın nedenidir. Mağazanın mallarının güvenliğinden sorumlu olan çalışanlar da yanlarında mal taşımaktadırlar. Bu perakende hırsızlığı yalnızca Hindistan'da yaygın değil, aynı zamanda Avrupa perakende mağazaları da hırsızlığın zararın asıl nedeni olduğunu iddia ederken, çalışan hırsızlığı zararın yüzde ellisini oluşturmaktadır. Kırmızı el yakalandığında dükkan hırsızlarının ve mağaza ça