yatırım

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)! Son yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde yabancı yatırımların büyümesini engelleyen engellerin kaldırılması ihtiyacına büyük önem verilmiştir. Birçok ülke, yabancı yatırımları teşvik etmek için yeni yasalar çıkarmış ve bu amaçla sermaye ihraç eden ülkelerle ikili yatırım anlaşmalarına girmiştir. Yabancı yatırımcılara, gelişmekte olan ü

Sızıntı: Gelir Yayılımının Çarpma İşlemini Azaltan Faktörler

Artan gelir yayılım sürecini azaltan faktörler şunlardır: 1. Marjinal Tasarruf Eğilimindeki Artış 2. Borç İptali 3. Eski Hisse Senedi ve Menkul Kıymet Satın Alma 4. Nakit Bakiyelerinin İstiflenmesi 5. Enflasyon 6. Net İthalat! Çarpan kavramını uygulamada uygulamada ciddi sınırlamalar vardır. Bazı faktörlerin ça

Sürekli Bir Yeni Yatırım Enjeksiyonunun Çarpan Etkileri

Sürekli Bir Yeni Yatırım Enjeksiyonunun Çarpan Etkileri! Çarpanın çalışma süreci, burada tartışılan bir “dizi analizi” ile kısaca gösterilebilir. Herhangi bir dönemde, yatırımın Rs kadar arttığını varsayalım. 10 crores. Öncelikle Rs tarafından gelir artacaktır. Yatırım malları üretimi yapanlar için 10 crore. Marjinal eğilimin ilk rauntta yüzd

Yatırım Çarpanı: Temel Yatırım Çarpanı Kavramı

Yatırım Çarpanı: Temel Yatırım Çarpanı Kavramı! Kavramsal olarak, çarpan yatırım harcamalarındaki değişikliklerin toplam tüketim harcamaları üzerinden toplam gelire olan etkilerini ifade eder. Bu nedenle, çarpan, ilk yatırım artışı ile elde edilen toplam gelir artışı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Aslında, çarpan, yatırımdak

Yatırım Talebi Zamanlama İşlevi (Rakamlarla)

Yatırım Talebi Zamanlama İşlevi (Rakamlarla)! Yatırımın denge hacmi, faiz oranını, sermayenin belirli bir marjinal verimlilik programına bağlayarak tespit edilebilir. Sermayenin marjinal verimliliğinin programına dayanarak, değişen faiz oranlarında çeşitli yatırım talep miktarlarını gösteren bir program hazırlayabiliriz. Aslında, böyle bir zam

İki Beklenti Türü: Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Beklentileri

İki Beklenti Türü: Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Beklentiler! Yatırım yapmaya teşvikteki dalgalanmalar, öncelikle sermayenin marjinal verimliliğindeki değişikliklere bağlıdır. Ve MEC'nin iki belirleyicisinden, yani, arz fiyatı ve gelecekteki verim, birincisinin nispeten istikrarlı olması, MEC'ye en önemli özelliğini veren muhtemel verimdir. Kapitalist bir eko

Yatırımın Teşvik Edilmesi İçin 7 Önemli Önlem

Yatırımları teşvik etmek için çeşitli mali, parasal ve diğer önlemler şunlardır: 1. Faiz Oranını Düşürmek 2. Vergi Azaltma 3. Kamu Harcamaları 4. Fiyat Politikası 5. Teknolojik Değişim ve Yenilikçilik 6. Tekel Ayrıcalıklarının Kaldırılması ve Rekabetin Teşvik Edilmesi 7. Ekonomik Planlama. Tüketim kısa vadede istikra

Azgelişmiş Ülkelerde Keynesyen Yatırım Çarpan Teorisinin Başarısızlığı

Azgelişmiş Ülkelerde Keynesyen Yatırım Çarpan Teorisinin Başarısızlığı! Dr. VKRV Rao, az gelişmiş bir ülkede Keynesyen yatırım çarpanının faaliyetlerinin sınırlandırıldığını vurguladı. Keynes'in çarpanı kavramı, tüketme marjinal eğiliminin büyüklüğüne dayanmaktadır. MPC ne kadar yüksek olursa çarpan o ka

21 Borsalarda Kullanılan Atasözlerinden Seçilmiş Listesi

Borsalarda Kullanılan Atasözleri Listesi aşağıdaki gibidir: Borsalar atasözleri yetersiz değildir. Mantıklı görünen bazı bölümler, yatırımcıların anlamlarını anlamalarına yardımcı olmak için aşağıda kısaca yorumlanmıştır: Resim Nezaket: listdose.com/wp-content/uploads/2013/06/New-York-Stock-Exchange.jpg 1.Turnarounds yedi yıl sür

Yatırım Fonları Yatırımında Başarıya Ulaşmanın 15 Önemli Adımı

Yatırım fonları yatırımındaki başarı için önemli adımlar aşağıda sıralanmıştır: Yatırım fonları genellikle yatırımcıları kısa sürede zenginleştirmezler, ancak sabrınız varsa, yıllar içinde varlık oluşturmanın en iyi ve en uygun yoludur. Bu bağlamda, aşağıdaki öneriler akılda tutulması için listelenmiştir. //myuniverse.co.in/ABMUPictureLibrary/ELSS

Opsiyon Pazarında Kazanmak İçin 8 Temel Ticaret Kuralları

Opsiyon pazarında kazanmak için gerekli ticaret kuralları şunlardır: 1. Para seçeneklerinde derinlerden uzak durun: Satın alma seçeneklerinin en önemli avantajı sınırlı risk ve yüksek kaldıraçtır. Bir seçenek parada çok derinse, yatırımcının kaldıraç oranını düşürür ve riskine eklenir. Daha fazla para ödüyor ve kay

Yatırım Fonu Yatırımcılarının Her Zaman Yaptığı 5 Genel Hata

Yatırım Fonu Yatırımcılarının Her Zaman Yaptığı Yaygın Hatalar aşağıda listelenmiştir: 1. Yatırımcıların satın aldığı fonların amaçlarını, politikalarını ve risklerini iyi anlayamamak. Bu, uygun olmayan yatırımlara ve beklenmeyen zararlara neden olabilir. Resim Nezaket: hedgefundindia.com/wp-content/uploads/2012/09

Başarılı Bir Yatırımcı Nasıl Olunur?

Başarılı bir yatırımcı olmak için, üstlenilen riske uygun getiri oranından daha az olmamak için çaba gösterilmelidir. Ama bu başarı mı? Piyasalar etkiliyse, anormal getiri elde edilmesi olası değildir ve bu nedenle en iyisi kabul edilen risk düzeyiyle tutarlı bir getiri için umut verebilir. İşin püf noktası,

Temel Değişim Yapıları nelerdir?

Temel Değişim Yapıları aşağıdaki gibidir: Değiş tokuş pazarının büyümesi ve devam eden başarısı, katılımcılarının yaratıcılığından çok az bir şey değildi. Resim İzniyle: forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/66/213767/1/Structures.JPG Sonuç olarak, şu anda mevcut olan takas yapılar ve zaman içinde başka bir pazar “norm” haline gelecek olan gelecekteki potansiyel yapılar yalnızca pazara katılanların hayal gücü ve ustalıkları ile sınırlıdır. Bununla birlikte, bugün piyasada görülen takas işl

Takas Terimleriyle Ne Anlıyorsunuz?

Faiz oranı takas seçeneklerine takas adı verilir. Bir takas alıcısı var. Faiz oranına girme hakkı, sözleşmeyi gelecekte belirli bir tarihe kadar değiştirir. Takas sözleşmesi, takas alıcısının sabit oranlı bir alıcı mı yoksa sabit oranlı bir ödeme yapan mı olacağını belirtecektir. Alıcının alıştırması durum

Swapların Kritik Özellikleri Nelerdir?

Takasların 3 kritik özelliği aşağıda listelenmiştir: 1. Takas: Tam teşekküllü / belirleyici iki taraf, üçüncü bir tarafça tanıtıldı. Kredi riski eşit değilse, üçüncü taraf - eğer bir banka - kendine müdahale edebilir veya bir bankanın bunu küçük bir ücret karşılığında yapmasını sağlayabilir. Resim Nezaket: kawaller.com/wp-conten

Yatırım Yönetiminde Takas Kavramı

Yatırım yönetimindeki swap kavramı aşağıda verilmiştir: Bir takas sözleşmesinin özü, iki tarafın zaman içinde iki farklı ödeme akımını değiştirmesi, zaman içindeki ödeme akışları, ödemenin en azından kısmen müteakip ve belirsiz piyasa fiyatı gelişmelerine bağlanmasıdır. Resim Nezaket: risk.net/IMG/284/2

Vadeli İşlem ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Fark Nedir?

Vadeli İşlem ve Vadeli İşlem Piyasaları arasındaki fark aşağıda listelenmiştir: Vadeli işlemler ve ileriye dönük temaslar birçok bakımdan benzer olsa da, farklılıkları bu finansal araçların doğasını ve kullanımlarını tam olarak anlamak için daha önemlidir. Resim İzniyle: 3.bp.blogspot.com/-eLEa9am3IvA

9 Dönüştürülebilir Borçlanmanın Ana Amaçları

Dönüştürülebilir borçların ana hedefleri aşağıda verilmiştir: Genel olarak, bir şirket özsermayeye ihtiyaç duymazsa, üstü açık bir araç kullanılmamalıdır. Sermayeye ihtiyaç duyulmamışsa, hisse başına kazanç olarak potansiyel seyreltme yapılması aptalca olabilir. Resim İzniyle: northernminer.com/daily_images/1002088880-10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Arasındaki Karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Arasındaki Karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: Yatırımcılar bazen gelecekteki bir sözleşmeyi opsiyon sözleşmesiyle karıştırmak gibi bir hata yaparlar. Vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyon sözleşmeleri arasında bazı benzetmeler yapılabilir. Her ikisi de önceden belirlenmiş bir fiyat ve sözleşme süresi içerir. Resim İzniyle: fow.com/images/634

İhraç edilebilir şirkete dönüştürülebilir tahvil ihracının etkileri (7 sayı)

İhraç eden şirkete dönüştürülebilir tahvil ihracının etkileri (7 konu) aşağıdaki gibidir: Bir şirketin dalgalanma konusundaki kararlarını etkileyebilecek hususlar, bir tahvil ihracı / tahvil ihracı / tahvili konusu ile ilgili birçok alanı kapsar. Başlıca konuların bazıları aşağıda tartışılmaktadır: 1. Sorunun Zamanlaması: Dönüştürü

Seçenekler ve Varantlar Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Seçenekler ile Varantlar arasındaki benzerlikler aşağıdaki gibidir: Hisse senedi seçeneklerinin temel özellikleri, hisse senedi alım emirlerine benzer ve ihraç eden bir şirketin yükümlülükleri her güvenlik için aynıdır. Resim Nezaket: images.tvnz.co.nz/tvnz_site_images/national_news/2012/09/safety_fears_over_vehicle_warrant_changes_11.jpg Birincil fark

Dönüştürülebilir Borçlanmaların Önemli Özellikleri Nelerdir? (8 Özellikler)

Dönüştürülebilir Borçlanmaların Önemli Özellikleri şunlardır: Dönüştürülebilir borçlar veya tahviller, likidite, olası sermaye kazancı ve daha yüksek verim göz önüne alındığında, sabit mevduata kıyasla kesinlikle çok daha cazip bir yatırım teklifidir. Resim Nezaket: thetechieguy.com/wp-content/uploads/2013/11

13 Egzotik Seçeneklerin Değişebileceği Temel Özellikler

Egzotik seçeneklerin değiştirebileceği temel özellikler şunlardır: (i) Seçenek zaman içerisinde birkaç sabit noktada uygulanabilir (Bermuda seçeneği). (ii) Prim, başlangıçtan ziyade vade sonunda ödenebilir (ileri, Boston opsiyonu). Resim İzniyle: ubgholsters.com/images/colors_new.jpg (iii) Bu seçenek bir gecikmeyle başlayabilir (ileri başlangıç ​​seçeneği) (bazı çalışanların teşvik edici hisse senedi seçeneklerinde olduğu gibi). (iv) Temel güvenlik, temel güvenli

Seçeneklerin Farklı Kullanımları Nelerdir?

Seçeneklerin Farklı Kullanımları şunlardır: Yazan veya seçeneklerin alıcısı olmanın çeşitli sebepleri var. Yazar, belirli bir miktar para için belirsiz bir risk riski sağlarken alıcı, sabit bir maliyet için belirsiz bir potansiyel kazanç sağlar. Böyle bir durum, seçeneklerin kullanımı için çeşitli nedenlere yol açabilir. Resim İzniyle: farm8.stati

Opsiyon Fiyatını Belirleyen Baş Faktörler Nelerdir?

Opsiyon Fiyatını Belirleyen Baş Faktörler şunlardır: Opsiyon altındaki hisse senedinin koyulabileceği veya aranabileceği fiyat sözleşme fiyatlarıdır. Bazen, buna çarpıcı fiyat denir. Resim Nezaket: rack.3.mshcdn.com/media/360.jpg Sözleşmenin ömrü boyunca, sözleşme fiyatı, piyasa uygulamasının, sözleşme bedelinin ödenen temettü miktarıyla veya sözleşmenin ömrü boyunca geçerli olan hisse senetlerinin değeriyle düşürülmesi haricinde sabit kalmaktadır. Bir opsiyon satın alırken, alıcının ops

2 Seçenek Türü (Seçeneği ve Çağrı Seçeneği)

Seçenek türleri (Seçenek koy ve çağrı seçeneği): İki ek seçenek türü elde etmek için ayrı olarak kullanılabilen veya birleştirilebilen iki temel stok seçeneği vardır. Temel olarak, bir seçeneğin sahibi yalnızca belirli bir varlığı satın alma veya satma hakkına sahiptir. Resim Nezaket: aviatorsparadise.co.za/images/a_1.jpg Opsiy

5 Seçeneğin Önemli Özellikleri

Seçeneğin Önemli Özellikleri aşağıda listelenmiştir: Seçeneklerin özelliklerini tartışırken odak hem alıcıya hem de yazara odaklanır çünkü biri kazanma eğiliminde, diğeri hisse senedi fiyatı değiştikçe kaybeder. Bu, seçenek egzersiz fiyatı ve son kullanma tarihi değişmediği için geçerlidir. Resim Nezaket: thetechieguy.co

Treynor ve Sharpe Measure arasındaki karşılaştırmalar

Treynor ve Sharpe Measure arasındaki karşılaştırmalar aşağıda verilmiştir: Sharpe ölçümü, standart getiri risk ölçümü olarak kullanır, Treynor ölçümü ise beta (sistematik risk) kullanır. Bu nedenle, Sharpe ölçümü portföy yöneticisini getiri performansı temelinde örtük olarak değerlendirir, ancak portföyün bu dönemde ne kadar iyi çeşitlendiğini de dikkate alır. Resim Nezaket: risk.net/IMG/068/250068

Finansal Türev Piyasalarda Takas ve Takas İşlemleri Nelerdir?

Finansal türev piyasalarda takas ve takas işlemleri aşağıdaki gibidir: Takas ve uzlaştırma süreci üç faaliyeti birleştirmektedir - takas, uzlaştırma ve risk yönetimi. Takas işlemi açık pozisyonlara gelmeyi ve tüm alım satım üyelerinin açık pozisyonlarını toplayarak vardıklarında takas üyelerinin yükümlülüklerini içerir. İşlem yapan üyelerin açık pozis

4 Değerlendirme Tekniklerinin Önemli Uygulamaları

Değerlendirme Tekniklerinin Önemli Uygulamaları aşağıda listelenmiştir: Bu ölçümler kullanılarak oluşturulan cevaplar sadece veri girişi kadar iyidir. Bu nedenle, getiri oranlarının hesaplanmasında dikkatli olunması ve tüm giriş ve çıkışların uygun şekilde dikkate alınması gerekmektedir. Daha önemlisi, değerlendi

Küresel finansal piyasalardaki son gelişmeler nelerdir?

Küresel Finansal Piyasalardaki Son Gelişmeler: Küresel finansal piyasalar, ABD düşük faizli ipotek piyasasında yaşanan kriz derinleştikçe ve diğer varlıklar için piyasalara taşırken, 2007-08 döneminde çalkantılı koşullara tanık oldu. Reel ekonomideki yavaşlama konusundaki endişeler, yıl sonuna kadar geniş kapsamlı bir büyüme riskinin yeniden fiyatlandırılmasını sağlamıştır. //ingfondy.eu/data/news/images/11_

3 Farklı Formül Planları (Nümerik Örnek)

Farklı Formül Planları Türleri aşağıda verilmiştir: 1. Sabit Rupi-Değer Planı: Sabit rupi değer planı, portföyün hisse senedi kısmının rupi değerinin sabit kalacağını belirtir. Bu nedenle, hisse senedinin değeri arttıkça, yatırımcının agresif portföyünün değerini sabit tutmak için hisselerin bir kısmını otomatik olarak satması gerekir. Resim Nezaket: pearsonblog.campaign

Ross tarafından sunulan Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi (APT) Modeli Nedir?

Ross'un getirdiği Arbitraj Fiyatlama Teorisi, getiri ve risk arasındaki ilişkiyi açıklar. Teori, bir varlığın beklenen getirisini, risksiz varlığından elde edilen getiriyle ve bu beklenen getiriden sistematik olarak artıran veya azaltan bir dizi ortak faktörle ilgilidir. Bazı açılardan Sermaye Varlık Modeli'ne (CAPM) benzer, ancak hem temel hem de ince farklılıklar vardır. Resim İzniyle: 2.b

Teknisyenin Düşündüğü ve Davrandığı 10 Farklı Yol

Teknisyenin düşündüğü ve davrandığı farklı yollar şunlardır: 1. Teknisyenler temellerin arkasında önemli faktörler olduğuna inanmaktadır: Herhangi bir zamanda, bazı yatırımcılar stokta kazanç sağlar ve genellikle bazıları zarar görür. Kazançları onları korumak istiyor ve mümkünse daha yükseğe inşa etmek için stokları elinde tutacaklar. Resim İzniyle: i.dailymail.co.uk/i/

Küçük Tasarruf Programları için 10 Farklı Postane Hesabı

Küçük Tasarruf Programları için Farklı Postane aşağıdaki gibidir: 1. Post-Ofis Tasarruf Hesabı: Postane tasarruf hesabı en az Rs açılabilir. 50 ve maksimum Rs. Bir kişi tarafından 1, 00, 000. Ancak, müşterek hesap için üst sınır Rs'dir. 2, 00, 000 / - ancak grup, kurumsal veya resmi kapasite hesabı için bir limit yoktur. Resim Nezaket: Econom

CAPM Tarafından Yapılan 5 Varsayım

CAPM tarafından yapılan varsayımlar aşağıdaki gibidir: CAPM, yatırımcıların tercihleri ​​(daha fazla getiri daha az tercih edilmekte ve riskin ödüllendirilmesi gerekmektedir), yatırımcıların davranışları (riskin portföyün varyansı olduğu ve getirilerin ortalaması ve varyansı normal yatırımcının temel hususlarıdır) hakkında varsayımlarda bulunur. dünya (yatırımcının tahminleri homo

Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli Üzerine Kısa Bir Paragraf

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli: CAPM, menkul kıymetlerin piyasada nasıl fiyatlandırıldığını açıklayan ekonomik bir modeldir. İlk olarak Markowitz tarafından geliştirilen yatırıma normatif ortalama varyans yaklaşımında kökleri vardır. Resim İzniyle: 1.bp.blogspot.com/-Z1txqIStoiU/UdUZOzIfYRI/AAAAAAAAAAi0/dVKCQTQaXd0/s1280/Radicalessence-TheSecurityMarketLine812.jpg Diğer bir deyişle,

6 Portföy Yatırım Sürecinin Temel İlkeleri

Portföy yatırım sürecinin temel ilkeleri aşağıda verilmiştir: 1. Önemli olan portföy: Bireysel menkul kıymetler, yalnızca toplam portföyü etkilediği ölçüde önemlidir. Örneğin, bir güvenliğin riski, tek bir teminatın geri dönüşünün belirsizliğine değil, bunun yerine toplam portföyün geri dönüşünün belirsizliğine olan katkısına dayanmalıdır. Resim Nezaket: bloglet.com/gallery/what-i

Arbitraj Fiyatlama Teorisinin Pratik Uygulamaları Nelerdir?

Arbitraj fiyatlama teorisinin pratik uygulamaları aşağıdaki gibidir: APT, CAPM ve MPT'ye ilginç bir alternatiftir. Ross tarafından tanıtıldığından beri tartışılmış, değerlendirilmiş ve test edilmiştir. Sezgisel olarak mantıklı fikirlere dayanarak, çekici ve yeni bir kavramdır. Bu nedenle uygulayıcı