proje Yönetimi

PERT ve CPM: Proje Yönetimi Teknikleri (Avantaj ve Dezavantajları)

PERT ve CPM: Proje Yönetimi Teknikleri (Avantaj ve Dezavantajları)! PERT ve BGBM, planlama, programlama ve kontrolün temel yönetsel işlevlerinde yararlı olan proje yönetimi teknikleridir. PERT, “Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği” anlamına gelir ve CPM, “Kritik Yol Yöntemi” nin kısaltmasıdır. Bugünlerde işyerlerini

Üretim Yönetimi 6 Başlıca Avantajları

Üretim yönetiminin başarısı doğru tahmin, üretim planlama ve kontrol ile bağlantılıdır. Üretim fonksiyonunun bilimsel planlanması, verimlilik artışı ile sonuçlanacaktır. Verimlilik artışı, işle bağlantılı tüm taraflara fayda sağlayacaktır. 1. Tüketicilere Avantajları: İyi planlanmış bir üretim fonksiyonu kaliteli ürünlere, daha yüksek üretim oranına ve birim başına daha düşük maliyete yol açacaktır. Tüketicilere mal fiyatlarından yararlanılaca

Üretim Türleri: Özellikleri ve Sınırlamaları ile

En önemli üretim türlerinden bazıları şunlardır: (i) İş Üretimi (ii) Toplu üretim ve (iii) Kütle veya akış üretimi! Bir üretim yöneticisinin işletmesi için en uygun yöntemi seçmesi gerekecektir. Herhangi bir özel üretim yöntemine ilişkin nihai karar, ürünlerin niteliğinden ve üretilecek miktardan çok etkilenir. Üretim yöntemleri genel olar

5 Proje Değerlendirme Yöntemi - Açıklaması!

Proje değerlendirme yöntemlerinden bazıları şunlardır: 1. Ekonomik Analiz: Ekonomik analiz kapsamında, vurgulanan proje yönleri arasında hammadde, kapasite kullanım düzeyi, beklenen satışlar, beklenen harcamalar ve muhtemel karlar için gereklilikler yer alıyor. Bir işletmenin, satış, satın alma, harcama ve benzeri gibi diğer ekonomik değişkenleri yönetecek bir görüş açısına sahip olması gerektiği açıkça söylenir. Hedeflenen karı elde etmek için n

Proje Sıralama Yöntemleri Üzerine Çalışma Notları

Bir projenin net bugünkü değeri, bir projenin nakit akışlarını bugünkü değerine dönüştürerek, genellikle firmanın sermaye maliyeti olan bir indirim oranını kullanarak ve ondan nakit çıkışı düşülerek hesaplanır. Diğer taraftan, iç verim oranı durumunda, böyle bir indirim oranı uygulanmaz. Net bugünkü değer ve iç getir

Proje Yönetimi: Özellikler ve Sorunlar

Proje Yönetimi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun. Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: 1. Proje Yönetiminin Özellikleri 2. Tüm Proje Yönetim Sistemini Kururken Karşılaşılan Sorunlar. Proje Yönetimi Özellikleri: Bir proje yönetimi, proje için planlama, zamanlama ve kontrol ve muhasebe görevini destekleyen bir sistemdir. Proje yönetim si

6 Projenin Geçtiği Ana Aşamalar

Bu makale, bir projenin içinden geçtiği altı ana aşamaya ışık tutuyor. Aşamalar: 1. Proje Tanımlama 2. Proje Formülasyonu 3. Proje Değerlendirme 4. Projenin İstenilen Makamlarca Onaylanması 5. Ayrıntılı Proje Raporunun Hazırlanması 6. Proje Uygulaması. Faz # 1. Proje Tanımlaması veya Planlama: Projenin ilk aşaması yüksek önceliğe sahip projelerin tanımlanması ile ilgilidir, projeyi finanse etmek mümkündür ve kullanıcılar projeye ilgi duyarlar. Projeye başlamadan önce planlama

Personel Yönetimi Proje Raporu

Personel Yönetimi ile ilgili bir proje raporu. Bu rapor aşağıdakiler hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacaktır: - 1. Personel Yönetimi Tanımları 2. Personel Yönetimi Özellikleri 3. Amaçlar 4. Pozisyon 5. Rol 6. Yorgunluk Yönetimi 7. Kaza Yönetimi 8. Devamsızlık Yönetimi 9. Yönetimi Emek Ciro. İçindekiler: Perso

Daha İyi Bir Yazılım Sisteminin 5 Temel Tesisi

Bu makale daha iyi bir yazılım sisteminin beş temel özelliğine ışık tutmaktadır. Tesisler şunlardır: 1. Şebeke Analizi 2. Kaynak Çizelgesi 3. Proje Maliyetlendirme 4. Proje İzleme 5. Rapor Üretimi. Tesis # 1. Şebeke Analizi: Network Analysis, proje planını veri tabanı girdisine göre özellikleriyle birlikte çok sayıda faaliyetle birlikte saklamak için kullanılır. Sistem belirleme, başlam

Ağda Kritik Yol Yöntemi (CPM)

Bu makaleyi okuduktan sonra, Ağdaki Kritik Yol Yöntemi (BGBM) hakkında bilgi edineceksiniz. Bir ağdaki kritik yol, ağdaki en uzun yolu, başlangıç ​​olayından projenin son bitiş olayına kadar gösteren tüm kritik etkinliklerin sırasıdır. Projenin, kritik yol uyarınca faaliyetleri takip eden toplam süresi, kritik yoldaki tüm faaliyetlerin toplamını temsil eder. Kritik yol ağ şemasında

Kazanılan Değer Raporlaması

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Kazanılan Değer Raporunun Anlamı 2. Kazanılan Değer Raporunun Varyans Raporları 3. Sorular ve Cevaplar. Kazanılan Değer Raporlamasının Anlamı: 'Kazanılan değer', fiili performansın maliyetler açısından bütçelenmiş değeridir. Konsept, gerçekleştir

Kaynaklarla Nasıl Başa Çıkılır? (3 Teknik)

Bu makale, kaynaklarla başa çıkmak için kabul edilen ilk üç tekniğe ışık tutuyor. Teknikler şunlardır: 1. Seviyelendirme 2. Kaynakların Tahsisi 3. Kaynakların Tahsisi ile Bütünleşik Planlama. Teknik # 1. Tesviye: 'Tesviye' tekniği, adımların aşağıdaki gibi olduğu kaynak / zaman sınırlı problemleri çözmek için kullanılır: 1. Mevcut kaynak sınırlarını ve g

Ağ Diyagramı Nasıl Hazırlanır?

Bu makaleyi okuduktan sonra ağ şemasının nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz. Set-A: Altı ağ şeması örnekleri aşağıda üretilmiştir: (G aktivitesinin hem D hem de E aktivitelerinden önce gelmesi nedeniyle, G aktivitesi ancak D ve E aktivitelerinin tamamlanmasından sonra başlatılabilir ve dolayısıyla hem D hem de E G aktivitesinin tek bir baş etkinliğine öncülük eder. ortaya çıkabilir ve bu olay bi

Şebeke Yapım Prosedürü

Bu makaleyi okuduktan sonra, ağ oluşturma prosedürünü öğreneceksiniz. Aşama 1: Şebeke inşaatındaki ilk adım, projenin uygulanmasında yer alan iş içeriğini, bireysel olarak iş kategorisini temsil eden faaliyet seviyesine bölmek, örneğin, çizimleri ve spesifikasyonları içeren Miktar Anketini Hazırlama; İhale taleplerinin yüzülmesi, İhale Analizi ve olası yüklenici ile daha fazla müzakere edilmesi; Satınalma siparişi verilmesi ve sözleşmenin tamamlanması vb. Adım 2: İşlemleri sıralı işlem sır

Proje Sonrası Değerlendirme

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Proje Sonrası Değerlendirmenin Anlamı 2. Proje Sonrası Değerlendirmenin Amacı 3. Süreç 4. Gözlemler 5. Rapor 6. Eylemler. İçindekiler: Proje Sonrası Değerlendirmenin Anlamı Proje Sonrası Değerlendirmenin Amacı Proje Sonrası Değerlendirme Süreci Proje Sonrası Değerlendirmede Gözlemler Proje Sonrası Değerlendirme Raporu Proje Sonrası Değerlendirmeden Kaynaklanan Eylemler 1. Proje Sonrası Değerlendirme

Proje Çizelgeleme ve Şebeke Planlama (Diyagramlı)

Bu makaleyi okuduktan sonra proje planlama ve ağ planlama hakkında bilgi edineceksiniz. Proje Çizelgesi: Proje takvimi, projenin uygulanmasında yer alan işleri sıralı olarak adım adım listelemek üzere hazırlanır. Her adımı tamamlamak için gereken süre ile birlikte adımlar iyi tanımlanmalıdır. Bu proje takvimi,

Ağ Planlamasında Zaman Tahmini | Proje Yönetimi

Bu makale, ağ planlamasında zaman tahmininin beş ana yönüne ışık tutmaktadır. Yönleri şunlardır: 1. En Erken Başlangıç ​​Süresi (EST) 2. İlk En Erken Bitiş Süresi (EFT) 3. En Son Bitirme Süresi (LFT) 4. En Son Başlangıç ​​Saati (LST) 5. Şamandıra Süresi (FT). Unsur # 1. En Erken Başlangıç ​​Zamanı (EST

Bir Projenin Planlama Harcamaları (Hesaplamalı)

Bu makalede, bir projenin faaliyet planlamasına göre nakit akışının hazırlanması ile birlikte bir projenin harcamalarını planlama adımlarını bir örnekle tartışmak istiyoruz. 1. Çizelgeleme ile Proje Veri Tabanı: Proje: Bir binanın inşaatı — Proje 14. Proje Nakit: Rs. 7, 50.000. Proje Takvimi: 32 haf

Proje Yönetimi: Anlamı, İşlevleri ve Adımları

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Proje Yönetiminin Anlamı 2. Proje Yönetiminin İşlevleri 3. Adımlar. Proje Yönetiminin Anlamı: Proje yönetimi bir araya getiriyor ve projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için gereken kaynakları optimize ediyor. Olsen, proje yönetimini “…… ..”, çeşitli kaynakların

Proje Yönetimi Organizasyonları

Proje yönetimi için çeşitli olası organizasyonlar (A) Geleneksel Organizasyonlar ve (B) Arıza Yapıları olarak iki gruba ayrılır. A. Geleneksel Organizasyon: 1. Sahip Yönetilen Kuruluş: Bu, proje sahibi tarafından proje yönetimi için gerekli çabaları harcadığı müteahhit ve taşeronlarla birlikte yönetilen küçük bir proje için geçerlidir. Organizasyon şeması şöyle

Bir Projenin Toplam Maliyetinin Hesaplanması

Bir projenin uygulanmasındaki zaman, proje maliyeti ile çok ilgilidir. Proje maliyetinin unsurlarını ele aldığımızda, 'doğrudan malzeme' dışında (sarf malzemesi ve yedek parçalar dahil), maliyetlerin çoğunun tüketilen veya projenin uygulanmasında harcanan zamanla ilişkili olduğunu göreceğiz. Toplam proje maliye

Bir Projenin Faaliyetine Katılan Maliyetler

Bu makaleyi okuduktan sonra bir projenin yürütülmesinde yer alan doğrudan ve dolaylı maliyetleri öğreneceksiniz. Doğrudan Maliyet: A.1 Doğrudan Malzeme: Doğrudan malzeme maliyeti, projenin uygulanmasında tüketilen tüm malzemeleri içerir. İhale sonuçlandırma süreci hakkındaki görüşmemizde daha önce bahsetmiştik, her iş türü için gerekli miktardaki malzeme faturasının ve teknik şartnamelerin açıklandığı, farklı malzemelerin fiyatlarının ve toplam malzemelerin maliyetinin belirtildiği tespit edildi. Burada, bu tür her bir malzemenin, eki

En İyi 2 Maliyet Tahmini Türü

Bu makale, ilk iki tip maliyet tahminine ışık tutmaktadır. Tipleri şunlardır: 1. Proje Sermayesi Maliyeti 2. Proje İşletme Maliyeti. Tip # 1. Proje Sermayesi Maliyeti: Bu, planlanan / öngörülen varlıkları elde etme maliyetlerini içerir ve bu nedenle, proje işletme maliyetleri dışındaki neredeyse tüm proje maliyetini temsil eder. Aşağıda gösterild

PERT'de Zaman Tahmini (Hesaplamalı)

PERT'de üç farklı aktivite süresi tahmini vardır: 1. İyimser 2. Kötümser 3. En Çok Olasılıkta. 1. 't o ' olarak ifade edilen iyimser zaman, her şeyin plana göre sıralandığı ve sadece asgari zorluk olabileceği varsayılarak, bir faaliyetin tamamlanabileceği minimum sürenin tahminini temsil eder. 2. 'tp' ola

PERT Maliyet Bütçelemesi

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. PERT Maliyet Bütçelemesinin Amaçları 2. Proje Organizasyonunda Muhasebeci 3. Muhasebecinin Rolü. PERT Maliyet Bütçelemenin Amaçları: (A) Proje hedeflerini tanımlamak; (B) Projeyi, tahmini süre içerisinde tahmini maliyette tamamlama görevini belirlemek (proje başına düşen faaliyet süresi ve ortalama ortalama tahminleri) ve Proje ekibindeki görevlilere, projenin nihai sorumluluğuyla belirlenen kaliteyi belirlemek Yönetici; (C) Fiili performansın düzenli aralıklarla ve / veya dönüm noktalarında, yani tarih ile bütçelenmiş 'teslim edilebilirleri&

Bir projenin maliyeti nasıl tahmin edilir? (6 adım)

Bu makale, proje maliyetinin tahmininde yer alan ilk altı basamağa ışık tutmaktadır. Adımlar: 1. Satın Alma ve Hızlandırma 2. Şantiye Ofisi 3. Sözleşme Yönetimi 4. İhale Daveti 5. Sözleşme 6. Sözleşme Yönetimi. Adım # 1. Satın Alma ve Hızlandırma: Proje maliyetini tahmin etmenin ilk adımı tedariktir. Her orta ve büyük ölçekl

Proje İşletme Maliyeti (Hesaplamalı)

İşletme maliyeti şunları içerir: A. Üretim Maliyeti / Satış Maliyeti: Toplam üretim maliyeti, satış maliyetine ulaşmak için üretilen mamul malların maliyetindeki değişiklik ile ayarlanır. B. İdari Giderler. C. Satış Giderleri. D. Duran Varlıkların Amortismanı. E. Ön İşlem Öncesi ve Faaliyet Harcamalarının Giderilmesi. Yukarıda belirtilen gider ka

Proje Maliyet Sistemi (PCS)

Bu makaleyi okuduktan sonra öğreneceksiniz: - 1. Proje Maliyet Sisteminin Önemi (PCS) 2. Maliyet Kaydının Tamamlığı 3. Kodlama ile Faaliyete Dayalı Maliyetleme 4. Kodlama ile Etkinliklere Dayalı Maliyetleme 5. Proje Maliyetinin Kontrolü 6. Bilgisayar uygulaması. İçindekiler: Proje Maliyet Sisteminin Önemi (PCS) Maliyet Kaydının Tamamlanması Kodlama ile Faaliyete Dayalı Maliyetleme Kodlama ile Faaliyete Dayalı Maliyetleme Proje Maliyetinin Kontrolü Proje Maliyet Kontrolünde Bilgisayar Uygulaması 1. Proje Maliyet Sistemi

Projenin Standart Sapmasının Hesaplanması

Bu makaleyi okuduktan sonra, projenin standart sapmasının hesaplanmasını öğreneceksiniz. PERT'de, üç zaman tahmini, bir aktiviteyi tamamlamak için beklenen süreyi bulmak için kullanılır ve daha sonra standart sapma ve varyans işlemi ile, tüm aktivitelerin tamamlanması için toplam tahmini proje süresinin olasılığını buluruz; proje. PERT, aralığın altıda

PERT ve BGBM arasındaki fark

Bu makale, Proje Değerlendirme Gözden Geçirme Tekniği (PERT) ve Kritik Yol Yöntemi (CPM) arasında ayrım yapmanıza yardımcı olacaktır. Bir projenin uygulanmasındaki en önemli unsurlardan biri de 'ZAMAN' akıllıca tüketimidir. Bir veya daha fazla işlemde harcanabilecek önlenebilir zaman, felakete yol açabilir ve sonuçta ortaya çıkan ek maliyetlerden kaçınılabilir. Baştan sona en uzun yol

Projelerin Değerlendirilmesi: 9 Finansal Teknik

Bu makale, proje değerlendirme için dokuz önemli finansal teknik üzerine ışık tutmaktadır. Teknikler şunlardır: 1. Geri Ödeme Süresi (PP) 2. İndirimli Geri Ödeme Süresi (DPP) 3. Ortalama Muhasebe Dönüşü (AAR) 4. Net Bugünkü Değer (NPV) 5. İç Getiri Oranı (IRR) 6. Karlılık Endeksi (PI ) 7. Paranın Zaman Değeri ve Ş

Proje Finansmanında Vergi Planlamanın Rolü

Bu makaleyi okuduktan sonra vergi planlamasının proje finansmanındaki rolünü öğreneceksiniz. Bu rol, proje finansmanı için yardım tedbirlerini almak için iki gruba ayrılır: (A) Doğrudan Yardım (B) Dolaylı Yardım. Doğrudan rahatlama: Vergi Planlaması, ilgili projeye uygulanabilir yararlar sağlayan BT Yasası'nın çeşitli hükümlerine dikkat etmelidir. Bu avantajlar, gelirin t

PERT'de Normal Dağılım ve Uygulaması

Bu makaleyi okuduktan sonra PERT'deki normal dağılım ve uygulaması hakkında bilgi edineceksiniz. Normal Dağılım istatistiklerde en önemli sürekli olasılık dağılımıdır ve olasılık yoğunluğu fonksiyonu ile tanımlanır, burada Ortalama = Medyan = Mod = m (sembol olarak temsil eder) ve Standart Sapma (SD), a sembolü ile gösterilir. Normal Dağılımı temsil

Uzun Vadeli Borçların İlk 4 Türü

Bu makale ilk dört uzun vadeli borç tipine ışık tutmaktadır. Türleri: 1. Borçlar 2. Uzun Vadeli Krediler 3. Kamu Sektörü Tahvilleri 4. Kiralama Finansmanı. Uzun Vadeli Borçlar: Tip # 1. Borçlar: IDBI tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, kurumsal evler, tercih edilen proje finansmanı kaynağı olarak borçları giderek daha fazla tercih ediyor. Çalışma raporunda, proj

Proje Finansmanının Kaynakları

Bu makaleyi okuduktan sonra proje finansmanının kaynaklarını öğreneceksiniz. Proje finansmanının kaynakları, farklı proje türleri arasında bir dereceye kadar farklılık gösterecek ve bu fark, farklı sektörlere ait projeler için belirgindir. Sektörler içinde bile, kaynaklar proje boyutlarına ve / veya projelerin gebelik sürelerine göre değişecektir. Bireysel finans kaynakl

En İyi Kısa Vadeli Borç Türleri

Bu makale ilk dört kısa vadeli borç türüne ışık tutmaktadır. Türleri: 1. Ticari Bankalar 2. Kredi Malzemeleri 3. Ticari Kağıt 4. Kısa Vadeli Mevduat. Tip # 1. Ticari Bankalar: Ticari Bankalar en büyük kısa vadeli finansman kaynağıdır. Borçlanmalar, ağırlıklı olarak işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak için Borçlulara, kredi satışları, hammadde, WIP ve normal üretim sürecinde / işlerinde ihtiyaç duyulan mamul malları, kredi alımları için azaltılmış olan 'kredi' tarafından azaltıldığı gibi kilitli kaldıklarından; . Böylece işletme sermayesi, cari borçlar üzerinde

Bir Projenin Finansmanını Etkileyen İlk 9 Öğe

Bu makale, bir projenin finansmanını etkileyen ilk dokuz maddeye ışık tutuyor. Maddeler şunlardır: 1. Vergilendirmenin Etkisi 2. Kamu Kredileri 3. Küçük Tasarruflar 4. Kamu İşletmeleri fazlası 5. Açık Finansman 6. Dış Yardımlar 7. Finansman Modelini Yönlendiren Borç-Sermaye Oranı 8. Finansal Kaldıraç E

Bir Projeye Yatırım Yapma: 3 Düşünceler

Bir projeye yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Bu makale, projeye yatırım yapmak için akılda tutulması gereken ilk üç hususu aydınlatmaktadır. Düşünceler şunlardır: 1. Proje Raporundaki Tahminler 2. İşletmelerde Risk Faktörü 3. Doğal Olmayan / Beklenmedik Durum. Değerlendirme # 1. Proje Raporundaki Tahm

Bir Projenin Finansman Yapısı

Bir projenin finansman şekli, proje organizasyonunun finans bileşenlerinin kompozisyonunu gösteren sermaye yapısını temsil eder. Bir projenin olası finansman şekli iki hesap grubuna ayrılır (A) Ortaklar Fonu (B) Borç. A. Ortaklar Fonu: O içerir: 1. Sermayeyi, ödendiği ölçüde, aşağıdakilerden oluşan: ben. Adi Sermaye Sermaye

Proje Fizibilite Raporu'nun İçeriği (PFR)

Bir proje fizibilite raporunun içeriği aşağıda özetlenmiştir: A. Yönetici Özeti: Bu, ana başları vurgulayan tüm projenin gamının özetini bir giriş olarak içerir. Bu yönetici özetinden, projenin kapsamlı bir zihinsel görünümü oluşturulabilir. Tahminlerin / tahminlerin detayları uygun başlıklar altında takip edilmektedir: B. Arkaplan : 1. proje sahibin