Eğitim

Barınma Güvenliğinin Önemi ve Evsizlikten Sorumlu Faktörler

Barınma güvenliğinin önemini ve evsizlikten sorumlu faktörleri öğrenmek için bu makaleyi okuyun! Artan nüfusla birlikte, konut için sonlu arazi kaynakları üzerinde de artan bir baskı var. Bu dünyadaki insanlar veya habitat gelişimi için barınak, büyük ölçüde, küresel nüfusun yarısından fazlasını destekleyen arazi alanının yaklaşık% 5'inde gerçekleşmiştir. Aşırı kalabalık planlanmamış kent

Arz Değişimi: Arz Artışı ve Arz Azalması

Bir malın arzındaki değişiklik hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun! Arz ya da arz eğrisindeki değişim, arz yasası kapsamında sabit olduğu düşünülen faktörlerin herhangi birindeki değişiklik nedeniyle ortaya çıkar. Değişiklik 'Arzda Artış' veya 'Arzda Azalma' olabilir. Orijinal Denge, talep e

Eğitim Sistemi: Eğitimin Anlamı, Yönleri ve Sosyal İşlevleri

Eğitim Sistemi hakkında bilgi edinmek için bu makaleyi okuyun: Anlamı, yönleri ve sosyal işlevleri! Eğitim, birey ve topluma vazgeçilmezdir, çünkü onsuz, yaşlarla ilgili birikmiş tüm bilgilerin ve tüm davranış standartlarının kaybı olur. Birey toplumun kültürünü veya bir şeyleri yapmanın kabul edilen yollarını öğrenmelidir. Mevcut kültürde sosyalleşmel

Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişki (7040 Kelime)

Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiyi öğrenmek için bu makaleyi okuyun! Toplum, tanınabilir bir bütünün korunması ve bir amaç veya hedefin yerine getirilmesi için işbirliği yapan (az ya da çok) işbirliği yapan, birbiriyle ilişkili, birbirine bağlı parçaların bir sistemi olarak görülebilir. Sosyal sistem, toplumun

Sosyal Güvenlik: Sosyal Koruma sağlayan bir Sosyal Sigorta programı

Sosyal Güvenlik: Sosyal Koruma sağlayan bir Sosyal Sigorta programı! Sosyal güvenlik, öncelikle sosyal koruma veya yoksulluk, yaşlılık, sakatlık, işsizlik ve diğerleri dahil olmak üzere sosyal olarak tanınan koşullara karşı koruma sağlayan bir sosyal sigorta programıdır. Sosyal güvenlik şunları ifade edebilir: Resim İzniyle: noliesradio.org/wp/wp-content/uplo

Bilgi Sistemleri: McFarlan'ın tanımladığı dört tip Bilgi Sistemi

Bilgi Sistemleri: McFarlan! McFarlan, 'stratejik şebekesinde' bir organizasyonda oynadıkları role dayanan dört tür bilgi sistemini tanımlar. (bkz. Şekil 5.5). Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/CS.jpg 1. Stratejik sistemler: Bu sistemler, işletmenin gelecekteki rekabet başarısı için kritik olan uygulamaları içerir. Tipik bir örn

Sosyal ve Ulusal Bütünleşmeyi Geliştirmede Eğitimin Rolü

Sosyal ve Ulusal Bütünleşmeyi Geliştirmede Eğitimin Rolü! Sosyal ve ulusal bütünleşme, tüm ilerlemeler için gerekli bir önkoşul olan güçlü ve birleşik bir ülke oluşturulması için çok önemlidir. Resim İzniyle: wa2.unesco.org/uil/litbase/media/BurkinaFasoBEP-1-.jpg Çok çeşitli içerikli, ekonomik, sosyal, kültürel ve politiktir ve farklı yönleriyle yakından bağlantılıdır. İhtiyacı var: 1. Ülkenin geleceğine

Uruguay Turu Müzakereleri Hakkında Faydalı Notlar (541 Kelime)

Uruguay Turu Müzakere ile ilgili faydalı notlar! 1995'teki Uruguay Turu Müzakereleri ve eşit ülkelerdeki uluslar arasında uluslararası ticaret çağrısında bulunan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) birçok değişiklik getirdi. Mallar, hizmetler, insanlar (göçmen vasıflı emek) ve sermaye ile ilgili ticaret, ev sahibi ülkeden ve ithal edilen ülkeden kaynaklanan bu ticaret faktörlerinin muamelesinde kademeli bir düşüş olması için daha “tarafsız” hale getirildi. Yine de, çeşitli uluslar arasında k

Mevcut Bilimsel Eğitim Hareketinin Önemli Özellikleri

Eğitimin mevcut bilimsel hareketinin önemli özellikleri aşağıdaki gibidir! Eğitimdeki mevcut bilimsel hareketin en önemli özelliklerinden biri, çocuklar arasındaki büyük farklılıkların tanınmasıdır. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklar, yüzyıllar boyunca kabul edilmiştir. Resim İzniyle: upload.wi

Eğitimde Bireysel Farklılıkların Önemi

Bireysel farklılıkların eğitimdeki önemi! Eğitimde bireysel farklılıkların önemi uzun zamandır bilinmektedir. Galton tarafından başlatılan ve bugüne kadar sürdürülen kapsamlı deneysel çalışma, bireysel farklılıklarla ilgili bilgilerimizi arttırdı ve eğitime olan önemini, varlığının ve öneminin şimdi genel bir kabullenme konusu olduğu için arttırdı. Resim İzniyle: 3.bp.blogspot.com/-Hw

Öğrenme Süreci: Öğrenme Sürecinin Anlamını Anlama

Öğrenme Süreci: Öğrenme Sürecinin Anlamını Anlamak! Mevcut öğrenme anlayışının temel bir yönü, anlamıdır. Farklı bakış açılarından açıklanan öğrenme sürecinin anlamı şu şekilde verilmiştir: Resim İzniyle: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/France_in_XXI_Century._School.jpg 1. Zihin Kuramı açısı

Gruplandırma: Öğretmenin ve Öğrenmede Gruplaşmanın Avantajları ve Kullanımı

Gruplandırma: Öğretmenin ve Öğrenmede Gruplamanın Avantajları ve Kullanımı! Daha önceki araştırmaların bulguları, çocukları zeka testi bölümlerine ve zihinsel yaşlarına göre sınıflara ayırmanın bireysel çocuklar için başarıyı artırmadığı sonucuna varmıştır. Resim İzniyle: opencolleges.edu.au/informed/wp-content/uploads/20

Manipülasyonun Öğretme ve Öğrenmedeki Önemi

Manipülasyonun Öğretme ve Öğrenmedeki Önemi! Bu önemli eğilime bazen inşa ve yıkım eğilimi denir. Bir öğrencinin bir nesneyi keşfetmesi, parçalara ayırması ve bir araya getirmesi içgüdüseldir. Gördüğü herhangi bir nesneye dokunma isteği genç öğrenci için çok büyük. Manipülasyon, yetenekli veya hünerli bir yönetim veya eylemlerin akıl yoluyla kontrolünü içerir. Resim İzniyle: www-static.dreambox.com

Neden Öğretme ve Öğrenme, Geliştirilmesi için Araştırma Gerektirir?

Cevaplarını Alın: Neden İyileştirme İçin Araştırma ve Öğrenme İhtiyacı? Her eğitimcinin bilmesi gereken temel gerçeklerden biri, öğretme ve öğrenmedeki ilerlemenin ancak uygun eğitim felsefesinin rehberliğinde yapılan araştırmalarla elde edilebileceğidir. Rupi çekirdeğinin öğretmenlerin okullarının yönetiminde yılda bir kez harcandığını inkar edemeyiz. En etkili öğretim yöntemlerinin, ko

Değişen Yönetişim Bağlamında UPSC'nin Rolü

Değişen Yönetişim Bağlamında UPSC'nin Rolü! UPSC ve ilgili hükümleri kısaca açıklayınız. Günümüzdeki yönetişim bu organdan ne talep ediyor ve organın kendisiyle ilişkili beklentileri nasıl yerine getirmesi gerekiyor. Resim İzniyle: i.unu.edu/media/ourworld.unu.edu-en/article/5311/governance1.jpg UPSC, Birlik kapsa

Sendika Kamu Hizmeti Komisyonu Aşağıdaki İşlevleri Gerçekleştiriyor

Union Public Service Commission aşağıdaki işlevleri yerine getirir: Hindistan Anayasasında, Kamu Hizmeti Komisyonu ile ilgili hükümler, Bölüm XIV’teki Madde 315’ten 323’e Birlik için bir Kamu Hizmeti Komisyonu ve Devletler için Kamu Hizmeti Komisyonu olacaktır. Resim Nezaket: abc.net.au/news/image/499

Amaçlı Eğitimin 4 Temel Unsuru

Amaçlı eğitimin temel unsurlarından bazıları şunlardır: Eğitimi hayatla ve üretkenlikle ilişkilendiren başka bir program olarak, iş deneyiminin tüm genel eğitim veya mesleki eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak tanıtılması gerektiğini öneriyoruz. İş deneyimini, okulda, evde, bir atölyede, bir çiftlikte, bir fabrikada veya başka bir üretken durumda üretken çalışmaya katılım olarak tanımlarız. Resim İzniyle: culpeperschools.org/i

İnsanlar Neden Eğitimi İle Yaşamlarını İlişkili? - Cevaplandı!

Cevaplarını alın: Neden insanlar eğitim ile yaşamlarını ilişkilendirir? Bilindiği gibi, mevcut eğitim sistemi yaşamla büyük ölçüde ilişkili değildir ve içeriği ve amaçları ile ulusal kalkınma endişeleri arasında geniş bir uçurum vardır. Örneğin, eğitim sistemi, her aşamada ihmal edilen tarımın yüce önemini yansıtmamaktadır ve ülkedeki en büyük yeteneklerden yeterli bir pay almamaktadır; üniversitelerin ziraat fakültelerine kayıt son derece düşüktür; ve tarım kolejleri nispeten zayıf ve az gelişmiş; Resim Nezaket: blog.latterdaylearning.org/wp-content/uploads/2013/04/imp

İnsani Gelişme: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Gelişme

İnsani Gelişme: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Alanlardaki Gelişim! Kalkınmanın temel amacı, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişme anlamına gelen insanların refahıdır. Resim İzniyle: stayingaliveuk.com/wp-content/uploads/2012/04/XXL.jpg Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1990 yılında insani kalkınmanın, insanların seçimlerini genişletme süreci olarak tanımlandığı ilk İnsani Gelişme Raporunu yayımladı. İnsan gelişiminin en önemli unsurl

Ticaret Dergileri ve Sınıf Yayınları - Deneme

Neredeyse tamamen doktorlar, diş hekimleri, çiftçiler, perdeler, mimarlar, havacılar gibi belirli bir sınıfa hitap eden bazı dergi veya dergiler var. Bunlar “sınıf yayınları” olarak adlandırılıyor. Resim Nezaket: tradeandexportme.com/wp-content/uploads/finance.jpg Sadece belirli tüccarlara adanmış ve temsil ettikleri ticarete reklam vermek için mükemmel bir ortam oluşturan ve “ticaret dergileri” olarak adlandırılan bazı ticari yayınlar ve dergiler vardır. sonuç olarak dolaşımda çok az a

PURA'nın Temel Amaçları nelerdir?

PURA'nın ana amaçları aşağıdaki gibidir: PURA (Kırsal Alanlarda Kentsel Olanaklar Sağlamak), APJ Abdul Kalam tarafından 2020 yılına kadar Hindistan'ı geliştirmek için önerilen bir Kırsal Kalkınma Programıdır. Program, kırsal alanlara kentsel alanlara benzer kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır. Başlıca hedefleri aşağı

Eğitimin Temel Bir Bileşeni Olarak Bilim Üzerine Bir Deneme (450 Kelime)

Eğitimin temel bir bileşeni olarak bilime bak! Geleneksel ve modern toplumlar arasında temel bir ayrım, tarımın modernleşmesine ve endüstrilerin gelişmesine yardımcı olan bilim temelli teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Resim İzniyle: teachers.wrdsb.ca/petersm/files/2013/10/boy-with-science-kit.jpg Geleneksel

Eğitim Neden Değişimin Ana Aracı Olarak Görülüyor?

Yanıtını alın: Eğitim Neden Değişimin Ana Aracı Olarak Görülüyor? 1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Bu zor, karmaşık, önemli ve acil sorunların hepsi birbirine bağımlıdır ve çözümlerine en kısa ve en etkili yolun açıkça her cepheye eşzamanlı bir saldırı yapmak olduğu açıktır. Resim İzniyle: cdn5.openculture.com/

Çocukların Fiziksel Büyüme ve Gelişimi

Çocukların Fiziksel Büyümesi ve Gelişmesi! Eğitimde en önemli, en yararlı, en aldatıcı, en kafa karıştırıcı, en çok ihmal edilen gerçek büyümedir. En önemlisi, çünkü okul yıllarındaki ilk düşünce, büyümenin gerçekleşmesi gerektiğidir; en faydalısı, çünkü büyüme döneminin plastisitesi ve canlılığı eğitim aldatmacası için birçok fırsat sunuyor, çünkü eğitim sürekli olarak olgunlaşarak ortaya çıkan kendi başarısı için yanılıyor; kafa karıştırıcı, çünkü büyüme ihmal edilmiş sürekli bir değişim içeriyor çünkü çok açık ve çok ince. Zekâ, kişilik ve karakterdeki büyüme, yalnızca fiziksel büyüme ile il

Eğitim Amaçları: Eğitimin Temel Amaçları

Eğitimin temel hedeflerinden bazıları şunlardır: Eğitimin büyük bir sosyal önemi var. İlk Limes'ten bu yana filozoflar kendisine doğasını ve hedeflerini tanımlayan çok dikkat sarf ettiler. Modern zamanlarda, seçkin eğitim filozofları ve seçkin öğretmenler, çalışmalarında yüksek yer edinmişlerdir. Çeşitli görüşler dile get

Eğitim Sisteminde Reform Sonrası Çabalar!

Eğitim Sisteminde Reform Sonrası Çabalar! Özgürlüğün kazanılmasından bu yana, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik kesin bir eğilim görülebilir. Lime lo'dan Lime komiteleri kusurları araştırmak ve iyileştirme araçları önermek için görevlendirildi. Ortaöğretim Eğitim Mudaliar Raporu (1952), Hintlilerin demokratik bir yaşam tarzı konusunda eğitilmelerinin gereğini vurguladı. Raporda “Demokraside vatandaşlık,

Kamuoyu Oluşumunda Üç Aşama

Kamuoyu bir tür sentetik ortalama olduğundan, soru ortaya çıkar. Nasıl oluşur? Kamuoyu oluşumunda üç aşama vardır: (i) Bir konunun ortaya çıkışı (ii) tartışma ve teklif edilen çözümler pro ve (iii) bir fikir birliğine varmak Kamuya açık bir konu ortaya çıkar çıkmaz, genellikle bir ön tartışma aşaması vardır. Sorun tanımlanır ve çözümü için

Eğitimin Anlamı Üzerine Kısa Bir Paragraf

Eğitimin Anlamı Üzerine Kısa Bir Paragraf! Eğitim, tüm insan toplumlarındaki temel özelliklerden biridir. Eğitim kelimesi, gündeme getirme anlamına gelen Latince kelimesi kelimesinden türetilmiştir ve ortaya çıkarmak için kullanılan eğitme fiiliyle bağlantılıdır. Eğitim fikri, sadece öğrenciye belli konularda talimat vermek değil, aynı zamanda prensip olarak onu geleceğe iyi bakmasını sağlayacak alışkanlık ve tutumları ortaya koymak veya geliştirmek. Plato, eğitimin amacının bedende v

Çocuklarda Güç ve Beceri Gelişimi (Diyagramlı)

Çocuklarda Güç ve Beceri Gelişimi! Fiziksel boyutta, orantılı ve dokudaki büyüme, yukarıda kısaca özetlenmiştir. Bir sonraki soru, güç ve beceri gelişimi ile ilgilidir. Dayanıklılık artışı, ağırlıktakiler kadar dikkat çekici mi? Özellikle ergenlik döneminde kilo kadar dayanıklılık da hızla artıyor mu? O zaman koordinasyonda gerçek

Eğitim, Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

Eğitim, Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik! Eğitimin gelişimi her zaman kitle demokrasisinin idealleriyle yakından bağlantılı olmuştur. Reformcular, elbette, bireylerin yeteneklerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için sunduğu fırsat için kendi iyiliği için eğitime değer verir. Bununla birlikte, eğitim tutarlı bir şekilde eşitleme aracı olarak da görülmüştür. Evrensel eğitimin, gençlere

Mahatma Gandhi, Kırsal Rejenerasyon Üzerine Görüşler

Mahatma Gandhi, Kırsal Rejenerasyona Bakış! Gandhi'ye göre, Hindistan'daki köylerin durumu, ülke devletinin gerçek endeksiydi - eğer ülke devleti tatmin edici olacaksa, köylerinin durumu iyileşmek zorundaydı. Gandhi'nin çözümü, sağlık, eğitim ve istihdam gibi tüm alanları kapsayan kapsamlı bir kırsal kalkındırma programı ile köylerin yenilenmesiydi. Köy temelli sanayiler yen

Eğitimde İki Kast Denetimi Kontrolü

Eğitim Üzerine İki Kast Denetimi! Geleneksel kast yapısının laik ve modern eğitim kurumları üzerindeki egemenliği ve kontrolü iki düzeyde işler. İlk önce, yapısal seviye var. Tepeden dibe doğru, kast egemenliği, geleneksel kontrolünü güçlendirmek için kast hatları boyunca eğitim yapısını sürdürmekte ve yönlendirmektedir. İkincisi, eğitim yapısını etk

Elitlerin Belirlenmesi: Konumsal, İtibar ve Sorun Katılma Yaklaşımları

Elitleri Belirlemeye Yönelik Yaklaşımlardan bazıları şunlardır: 1. Konumsal Yaklaşım, 2. İtibar Yaklaşımı, 3. Sayı Katılımı Yaklaşımı. Seçkinleri belirleme sorunu, bugün sosyal bilimciler için yeni değil. Bu alandaki çalışmalar çoğunlukla, başlıca üç yaklaşımdan sonra batı topluluklarında yürütülmüştür: (a) konumsal, (b) itibar ve (c) katılım katılımı. Bu yazıda, bu yaklaşımların her birini kısaca

Rig-Veda: Rig-Veda Üzerine Faydalı Notlar

Rig-Veda'da, daha sonra kökenli olduğu düşünülen Purusasukta dışında Sudra'nın sözünü bulamıyoruz. Purusasukta, dört katlı sosyal yapının kökenine dair bir efsane içermektedir. Burada dört rütbenin tümü birlikte belirtilir. Bu ilahide dört rütbenin tamamının büyük Purusa'dan geldiği iddia edilmektedir. Dört kademenin mesleği sembol

Mahatma Gandhi, Hatalı Eğitim Sistemine Bakış

Mahatma Gandhi, Hatalı Eğitim Sistemine Bakış! Gandhi'nin görüşüne göre, Hindistan'da İngilizlerin kurduğu eğitim sistemi, ülke üzerindeki tutumlarını pekiştirmek için önemli bir araç olarak işlev gördü. Bunun doğrudan bir sonucu, Hint toplumundaki çatlakların güçlenmesi ve genişlemesiydi. Eski eğitim sisteminin, çok

Mahatma Gandhi, "Medeniyet" Üzerine Görüşler

Mahatma Gandhi, "Medeniyet" Üzerine Görüşler Her ne kadar bir Hindu olsa da, Gandhi eklektik değerlere derinden bağlıydı ve tüm inançları yüce gerçeğin algılarını temsil ettiği için saygı duyuyordu. Hindistan'ın eski mirasıyla gurur duyuyordu ve bu nedenle çağdaş toplumun sunduğu göze çarpan kontrastın farkındaydı. Hindistan'ın şu andaki dü

Mahatma Gandhi'nin Görüşleri: Mütevelli Heyeti

Mahatma Gandhi'nin Görüşleri: Güvenilirlik İlkesi! Bu ilke, Gandi'nin aklında, kısmen derin bir şekilde katıldığı ve teosofik edebiyat ve Bhagvad Gita'nın çalışmasına borçlu olduğu ruhsal gelişimi sonucunda gelişti. Batı hukuk geleneğindeki en yüksek değerlere olan aşinalık, onu mütevelli olma ilkesinin anlamını da fark etti. Bireysel bir uçakta, Tanrı&#

Mahatma Gandhi'nin Kamu Hizmeti Konusundaki Görüşleri

Mahatma Gandhi'nin Kamu Hizmeti Konusundaki Görüşleri! Gandhi'nin önemli sosyal sonuçları olan düşüncesinin çok önemli bir yanı, bir “kamu işçisi” için belirlediği normlardı. Bunlar, kendisinin de olmadığı yüksek ahlaki standartlarına göre formüle edildi; sağlıklı bir kamusal yaşam olamazdı. Örneği 1899'da aşağıdaki şe

Mahatma Gandhi Eğitime Bakış: Sosyal Değişme Aracı Olarak

Mahatma Gandhi Eğitime Bakış: Sosyal Değişim Aracı Olarak! Çatışmaların barışçıl çözümünü amaçlayan satyagraha dışında, en başta Gandhi'nin görüşüne göre diğer değişim araçları arasında eğitim görüldü. Gandhi'nin ortaklarının ve ayrıca gelecek için görselleştirdiği programların yardımıyla kavramsallaştırdığı ve uyguladığı somut eğitim planlarının incelenmesi uygun olacaktır. “Gerçek eğitim” kavramını örneklemek için, Gandhi gönüllü ç

Eğitimsel Yeniden Yapılanmanın Hedefleri

Eğitimin yeniden inşası beş amacı hedeflemektedir: (1) Ülkenin kalkınma ihtiyaçları ve toplumun beklentileri ile ilgili eğitim yapmak. Bu, tüm eğitim sistemine istihdam ve mesleki yönlendirme verilmesini gerektirir. (2) İçeriği, öğretim yöntemini ve sınav sistemini yeniden düzenleyerek öğrencilerin düşünme gücünü geliştirmek. (3) Eğitim fırsatı eşitsizli